Pro veterináře


Jméno:
Heslo:

Výklad pojmů

Definice: Dezinfekcí rozumíme soubor opatření, které slouží k zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.

Hlavním cílem mechanické očisty a dezinfekce je redukce tlaku infekce na ustájená zvířata.

Na 1cm2 znečištěné plochy se nachází cca 1 bilion bakterií, mechanickým čištěním dochází k redukci z 1 bilionu na 1 milion bakterií na 1cm2, po správně provedené dezinfekci by měl počet klesnout na 100 až 1000 bakterií na 1cm2.

Výklad pojmů:

Asanace - soubor opatření zahrnujících ničení, inaktivaci nebo odstraňování původců nákaz a jejich přenašečů (dezinfekce či sterilizace, dezinsekce a deratizace), likvidaci zdrojů nákaz (odstraňování kadáverů apod.), dále odstraňování zápachu (deodorizace) a úpravu prostředí (stavební úpravy, opravy technologických zařízení apod.).

Dekontaminace -  odstraňování mikroorganismů z prostředí a povrchů všemi dostupnými způsoby. Zahrnuje jak mytí, praní a úklid, tak i dezinfekci a sterilizaci.

Ochranná (preventivní) DDD - činnost představující dezinfekci, dezinsekci, deratizaci a deodorizaci, která je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně veterinární i hygienické péče prostředí, zahrnující zejména preventivní opatření. Provádí se jako neoddělitelná součást protiepidemického režimu v každém zařízení, ve kterém chceme vyloučit nebo alespoň významně omezit výskyt přenosných chorob zvířat, ovlivňujících jejich zdraví a tím i užitkovost.

Represivní DDD - dezinfekce, dezinsekce a deratizace prováděná k zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo něj v průběhu zdolávání; zahrnuje průběžnou ohniskovou DDD a závěrečnou ohniskovou DDD (SVS ČR, MZ).

Průběžná ohnisková DDD - provádí se zpravidla jako dílčí opatření v průběhu trvání nákazy (SVS ČR, MZ).

Závěrečná ohnisková DDD - dezinfekce, dezinsekce a deratizace provedená po uplynutí pozorovací doby jako závěrečná zdolávací opatření v celém ohnisku nákazy (SVS ČR, MZ).

Biocidy - biologické a chemické přípravky, používané k dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, mající účinek zneškodňovat mikroorganismy i makroorganismy a jejich vývojová stadia a jejich povolování podléhá zvláštním předpisům.

Dezinfekce - soubor opatření a působení různých vlivů směřujících k zneškodnění a odstranění nežádoucích mikroorganismů z tvrdých povrchů.

Dezinfekční přípravky - přípravky používané k ochranné i represivní dezinfekci, které podle účinku  dělíme na

a)      mikrobicidní - zneškodňují všechny mikroorganismy
b)      baktericidní - zneškodňují vegetativní formy bakterií
c)      sporocidní - zneškodňují spory bakterií
d)      virucidní - zneškodňují viry
e)      fungicidní - zneškodňují houbové organismy.

Ochranná i represivní dezinfekce se zpravidla provádí po mechanické očistě, při níž se obvykle používají chemické čistící přípravky.

Sterilizace - zneškodnění všech forem mikroorganismů.

Asepse - soubor opatření k zabránění mikrobiální kontaminace sterilního prostředí.

Antisepse - zneškodňování a odstranění mikroorganismů z kůže a sliznic živých organismů za použití registrovaných[1] nebo schválených2 dezinfekčních přípravků (antiseptik)

Dezinsekce - opatření k hubení škodlivých členovců, včetně jejich vývojových stádií.

Dezinsekční přípravky (insekticidy) - látky používané k hubení členovců v prostředí nebo na tělech zvířat (ektoparazitika).

Deratizace - opatření k hubení hlodavců, především potkanů, krys, myší a hrabošů.

Deratizační přípravky (rhodenticidy) - látky k cílenému hubení jednoho nebo více druhů hlodavců.

Návnada - materiál (obvykle potravina, krmivo, případně tekutina), který láká hlodavce.

Nástraha - návnada smísená s deratizačním přípravkem.


[1] zákon č. 79/97 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.Zpět

Home page

Novinky

Nový produkt Availa Zn 100 EU

Představujeme nový produkt AVAILA Zn 100 EU, nutriční krmné aditivum pro hospodářská zvířata a drůbež

Nový přípravek Doxybactin

Představujeme nový přípravek DOXYBACTIN tablety pro psy a kočky

Nový přípravek Prevomax

Představujeme nový přípravek PREVOMAX injekční roztok pro psy a kočky

Nový přípravek Tranquigel

Představujeme nový přípravek TRANQUIGEL perorální gel k sedaci psů a koní

Nové přípravky řady FUMAGRI

Nově zařazujeme do sortimentu přípravky FUMAGRI

Nový přípravek Ophtocycline

Představujeme nový přípravek OPHTOCYCLINE, oční mast pro psy, kočky a koně

Nový přípravek pro skot - UNOMEC

Představujeme nový přípravek UNOMEC pour-on pro masný a mléčný skot

Novinka v sortimentu - Alphaderm Plus

Představujeme nový přípravek ALPHADERM PLUS, sprej pro psy k léčbě akutní dermatitidy

Nový přípravek pro psy a kočky-Myodine

Představujeme nový přípravek MYODINE k doplňkové anabolické terapii stavů u psů a koček

SEVARON s.r.o.
Palackého třída 163a
612 00 Brno
tel.: +420 541 426 370
fax: +420 564 403 201
e-mail: info@sevaron.cz
http://www.sevaron.cz