Pro veterináře


Jméno:
Heslo:

Výklad pojmů

Definice: Dezinfekcí rozumíme soubor opatření, které slouží k zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.

Hlavním cílem mechanické očisty a dezinfekce je redukce tlaku infekce na ustájená zvířata.

Na 1cm2 znečištěné plochy se nachází cca 1 bilion bakterií, mechanickým čištěním dochází k redukci z 1 bilionu na 1 milion bakterií na 1cm2, po správně provedené dezinfekci by měl počet klesnout na 100 až 1000 bakterií na 1cm2.

Výklad pojmů:

Asanace - soubor opatření zahrnujících ničení, inaktivaci nebo odstraňování původců nákaz a jejich přenašečů (dezinfekce či sterilizace, dezinsekce a deratizace), likvidaci zdrojů nákaz (odstraňování kadáverů apod.), dále odstraňování zápachu (deodorizace) a úpravu prostředí (stavební úpravy, opravy technologických zařízení apod.).

Dekontaminace -  odstraňování mikroorganismů z prostředí a povrchů všemi dostupnými způsoby. Zahrnuje jak mytí, praní a úklid, tak i dezinfekci a sterilizaci.

Ochranná (preventivní) DDD - činnost představující dezinfekci, dezinsekci, deratizaci a deodorizaci, která je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně veterinární i hygienické péče prostředí, zahrnující zejména preventivní opatření. Provádí se jako neoddělitelná součást protiepidemického režimu v každém zařízení, ve kterém chceme vyloučit nebo alespoň významně omezit výskyt přenosných chorob zvířat, ovlivňujících jejich zdraví a tím i užitkovost.

Represivní DDD - dezinfekce, dezinsekce a deratizace prováděná k zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo něj v průběhu zdolávání; zahrnuje průběžnou ohniskovou DDD a závěrečnou ohniskovou DDD (SVS ČR, MZ).

Průběžná ohnisková DDD - provádí se zpravidla jako dílčí opatření v průběhu trvání nákazy (SVS ČR, MZ).

Závěrečná ohnisková DDD - dezinfekce, dezinsekce a deratizace provedená po uplynutí pozorovací doby jako závěrečná zdolávací opatření v celém ohnisku nákazy (SVS ČR, MZ).

Biocidy - biologické a chemické přípravky, používané k dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, mající účinek zneškodňovat mikroorganismy i makroorganismy a jejich vývojová stadia a jejich povolování podléhá zvláštním předpisům.

Dezinfekce - soubor opatření a působení různých vlivů směřujících k zneškodnění a odstranění nežádoucích mikroorganismů z tvrdých povrchů.

Dezinfekční přípravky - přípravky používané k ochranné i represivní dezinfekci, které podle účinku  dělíme na

a)      mikrobicidní - zneškodňují všechny mikroorganismy
b)      baktericidní - zneškodňují vegetativní formy bakterií
c)      sporocidní - zneškodňují spory bakterií
d)      virucidní - zneškodňují viry
e)      fungicidní - zneškodňují houbové organismy.

Ochranná i represivní dezinfekce se zpravidla provádí po mechanické očistě, při níž se obvykle používají chemické čistící přípravky.

Sterilizace - zneškodnění všech forem mikroorganismů.

Asepse - soubor opatření k zabránění mikrobiální kontaminace sterilního prostředí.

Antisepse - zneškodňování a odstranění mikroorganismů z kůže a sliznic živých organismů za použití registrovaných[1] nebo schválených2 dezinfekčních přípravků (antiseptik)

Dezinsekce - opatření k hubení škodlivých členovců, včetně jejich vývojových stádií.

Dezinsekční přípravky (insekticidy) - látky používané k hubení členovců v prostředí nebo na tělech zvířat (ektoparazitika).

Deratizace - opatření k hubení hlodavců, především potkanů, krys, myší a hrabošů.

Deratizační přípravky (rhodenticidy) - látky k cílenému hubení jednoho nebo více druhů hlodavců.

Návnada - materiál (obvykle potravina, krmivo, případně tekutina), který láká hlodavce.

Nástraha - návnada smísená s deratizačním přípravkem.


[1] zákon č. 79/97 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.Zpět

Home page

Novinky

Nový přípravek Disinfectant Solution

Představujeme nový přípravek DISINFECTANT SOLUTION, hydroalkoholický roztok pro dezinfekci rukou

Nový přípravek Doxyprex

Představujeme nový přípravek DOXYPREX, premix pro medikaci krmiva

Nový přípravek Dycoxan

Představujeme nový přípravek DYCOXAN, perorální suspenze pro ovce a skot

Nový produkt Availa Zn 100 EU

Představujeme nový produkt AVAILA Zn 100 EU, nutriční krmné aditivum pro hospodářská zvířata a drůbež

Nový přípravek Doxybactin

Představujeme nový přípravek DOXYBACTIN tablety pro psy a kočky

Nový přípravek Prevomax

Představujeme nový přípravek PREVOMAX injekční roztok pro psy a kočky

Nový přípravek Tranquigel

Představujeme nový přípravek TRANQUIGEL perorální gel k sedaci psů a koní

Nové přípravky řady FUMAGRI

Nově zařazujeme do sortimentu přípravky FUMAGRI

Nový přípravek Ophtocycline

Představujeme nový přípravek OPHTOCYCLINE, oční mast pro psy, kočky a koně

Nový přípravek pro skot - UNOMEC

Představujeme nový přípravek UNOMEC pour-on pro masný a mléčný skot

Novinka v sortimentu - Alphaderm Plus

Představujeme nový přípravek ALPHADERM PLUS, sprej pro psy k léčbě akutní dermatitidy

Nový přípravek pro psy a kočky-Myodine

Představujeme nový přípravek MYODINE k doplňkové anabolické terapii stavů u psů a koček

SEVARON s.r.o.
Palackého třída 163a
612 00 Brno
tel.: +420 541 426 370
fax: +420 564 403 201
e-mail: info@sevaron.cz
http://www.sevaron.cz