Pro veterináře


Jméno:
Heslo:

Přípravky pro hospodářská zvířata


AIVLOSIN 42,5 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

Přípravek s účinnou látkou Tylvalosinum je určen k přípravě medikovaného krmiva pro prasata a je indikován k:
- léčbě a prevenci enzootické pneumónie prasat vyvolané citlivými kmeny Mycoplasma hyopneumoniae,
- k léčbě proliferativní enteropatie prasat (ileitidy) vyvolané Lawsonia intracellularis,
- k léčbě klinických vzplanutí prasečí dyzentérie vyvolané Brachyspira hyodysenteriae.

AIVLOSIN 625 mg/g granule pro podání v pitné vodě pro prasata

Antibiotikum s účinnou látkou Tylvalosinum ve formě granulí rozpustných ve vodě určené pro léčbu a prevenci proliferativní enteropatie prasat (ileitidy) vyvolané Lawsonia intracellularis.

AMOXID, 800 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Originální patentovaný preparát s účinnou látkou Amoxicillinum trihydricum ve formě rozpustné ve vodě (i v jiných tekutinách) i při nízkých teplotách, stabilní i v rozpuštěné formě (6 hodin), indikovaný pro lokální a septikemické infekce prasat způsobených Gram-pozitivními a Gram-negativními bakteriemi citlivými na amoxicilin (jde především o salmonelózu), dále pro diplokokové a pasteurelové infekce telat, onemocnění prasat způsobovaná Actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurelóza, salmonelóza a kolibacilóza u prasat, pasteurelóza a kolibacilóza u brojlerů.

ANIMEDAZON Spray, 2,45 % w/w kožní sprej suspenze pro skot, ovce a prasata

Přípravek s účinnou látkou Chlortetracyclini hydrochloridum ve formě spreje určený pro léčbu povrchových nebo chirurgických ran kontaminovaných mikroorganizmy citlivými na chlortetracyklin. Přípravek může být použit jako součást léčby povrchových kožních infekcí a infekcí kůže prstů ovcí, skotu a prasat, zejména zánětu kůže prstu (dermatitis digitalis), kůže meziprstové štěrbiny (dermatitis interdigitalis) a meziprstové nekrobacilózy (necrobacilosis interdigitalis) způsobené mikroorganizmy citlivými na chlortetracyklin.

CARPRODOLOR 50 mg/ml, injekční roztok pro skot

Injekční přípravek pro skot s účinnou látkou Carprofenum je indikován jako doplněk antimikrobiální léčby, ke snížení klinických příznaků u případů akutních respiračních onemocnění infekčního původu a u akutních mastitid skotu.

Colfive 5 000 000 IU/ml koncentrát pro perorální roztok pro telata, prasata, jehňata, kuřata a krůty

Přípravek s účinnou látkou Colistinum (ut sulfas) ve formě perorálního roztoku pro telata, prasata, jehňata, kuřata a krůty určený pro léčbu a metafylaxi střevních infekcí způsobených neinvazivními kmeny E. coli citlivými na kolistin. Před metafylaxí přípravkem je třeba se ujistit o přítomnosti onemocnění v chovu.

DETONERVIN 10 mg/ml, injekční roztok pro koně a skot

Injekční přípravek s aktivní látkou Detomidini hydrochloridum určený pro zklidnění a slabou analgezii u koní a skotu, usnadnění vyšetření a léčby, stejně jako pro použití při menších chirurgických zákrocích.
Detomidin může být použit:

DILATEROL 25 µg/ml sirup pro koně

Přípravek s účinnou látkou Clenbuteroli hydrochloridum ve formě sirupu indikovaný pro léčbu respiračních onemocnění u koní, u kterých se předpokládá, že k nim přispívá obstrukce dýchacích cest v důsledku bronchospasmu a nebo hromadění hlenu a kdy je žádoucí zajistit zlepšení mukociliární clearence.

DOXIPAN MIX 100, 100 mg/g premix pro medikaci krmiva

Léčba infekcí prasat způsobených grampozitivními a gramnegativními bakteriemi citlivými na doxycyklin.

DOXIPAN, 200 mg/g prášek pro perorální roztok pro brojlery, krůty, prasata a neruminující telata

Lék první volby při infekčních onemocněních s účinnou látkou Doxycyclini hydrochloridum ve formě rozpustné ve vodě, speciální nosič zajišťuje vysokou stabilitu roztoku. Indikováno pro léčbu onemocnění způsobených bakteriemi citlivými na doxycyklín u brojlerů kura domácího, krůt, prasat a neruminujících telat.

DOXYRON 500 mg/g prášek pro perorální roztok

Přípravek s účinnou látkou Doxycyclinum (ut hyclas) ve formě prášku je určen pro podání v pitné vodě a je indikován k léčbě:
- chronických onemocnění dýchacího traktu brojlerů, vyvolaných bakteriemi citlivými na doxycyklin jako Pasteurella multocida, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae.
- onemocnění dýchacího traktu a kloubů krůt, vyvolaných původci citlivými na doxycyklin jako Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae.
- onemocnění dýchacího traktu prasat, vyvolaných bakteriemi (Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida) a/nebo mykoplazmaty (Mycoplasma hyopneumoniae) citlivými na doxycyklin.

ESPACOX 50 mg/ml perorální suspenze pro prasata

Přípravek s účinnou látkou Toltrazurilum ve formě perorální suspenze určený pro prevenci klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat (ve stáří 3-5 dní) na farmách s dřívějším výskytem kokcidiózy způsobené druhem Isospora suis.

Fumagri Comfort

Zlepšení welfare vzdušnou cestou.Vzdušná difuze přírodních esenciálních olejů a suchých aerosolů za přítomnosti zvířat. Uklidňující, protistresový přípravek, stimulující přirozenou obranyschopnost. Vhodné k použití ve stresových obdobích například při naskladnění, odstavu. Složení: esenciální oleje z vavřínu, tea tree a kajeputu

Velikost balení: 60, 250, 375 g

HISTODINE 10 mg/ml injekční roztok pro skot

Přípravek s účinnou látkou Chlorphenamini maleas ve formě injekčního roztoku určený pro symptomatickou léčbu stavů spojených s uvolňováním histaminu u skotu.

IMPROVAC injekční roztok pro prasata

Injekční přípravek s konjugátem analogu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRF) a proteinem (syntetický peptidový analog GnRF spojený s Diphtheria Toxoidem) jako aktivní látkou určený pro kance od 8 týdnů věku k indukci tvorby protilátek proti GnRF pro dočasné imunologické potlačení funkce varlat, pro použití jako alternativa k fyzické kastraci pro snížení kančího zápachu způsobeného klíčovou sloučeninou kančího zápachu adrenostenonem u nekastrovaných kanců po nástupu puberty. Další klíčový přispěvatel ke kančímu zápachu, skatol, může být také snížen, a to nepřímým účinkem. Nástup imunity (vyvolání anti-GnRF protilátek) se očekává v průběhu 1 týdne po druhé vakcinaci. Snížení hladin adrenostenonu a skatolu bylo prokázáno od 4 do 6 týdnů po druhé vakcinaci. To odráží čas potřebný pro vyloučení sloučenin způsobujících kančí zápach v čase vakcinace již přítomných jako i rozdílnost v odpovědi mezi jednotlivými zvířaty.

KETODOLOR 100 mg/ml injekční roztok pro koně, skot a prasata

Injekční přípravek s účinnou látkou Ketoprofenum určený pro koně, skot a prasata, indikovaný k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických stavech.

MASTIMOL MEDICAMENTA mast pro skot, koně, prasata

Mast pro skot, koně a prasata indikovaná k léčebnému použití při mastitidních onemocněních skotu, prasnic a klisen.

MELOXIDOLOR 5 mg/ml injekční roztok

Injekční přípravek s účinnou látkou Meloxicamum určený pro psy, kočky, skot a prasata, indikovaný k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických stavech.

MELOXIDOLOR 20 mg/ml injekční roztok

Injekční přípravek s účinnou látkou Meloxicamum určený pro skot, prasata a koně, indikovaný k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických stavech.

MICROAMOX, 300mg/g premix pro medikaci krmiva

Přípravek s účinnou látkou Amoxicillinum trihydricum je určen k přípravě medikovaného krmiva pro prasata a je indikován pro lokální a septikemické infekce prasat způsobených grampozitivními a gramnegativními bakteriemi citlivými na amoxicilin. Jde především o streptokokovou infekci prasat a respiratorní onemocnění způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae a Pasteurella multocida.

NERFASIN vet. 20 mg/ml, injekční roztok pro skot a koně

NERFASIN vet. 100 mg/ml, injekční roztok pro skot a koně

Injekční přípravek s účinnou látkou Xylazinum určený k sedaci a premedikaci v kombinaci s anestetikem.

NOVAQUIN 15 mg/ml perorální suspenze pro koně

Přípravek s účinnou látkou Meloxicamum ve formě perorální suspenze indikovaný ke zmírnění zánětu a bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému u koní.

SUIFERTIL 4 mg/ml perorální roztok pro prasata

Přípravek s účinnou látkou Altrenogestum ve formě perorálního roztoku pro prasata je určený pro synchronizace říje u pohlavně zralých prasniček.

SOLVIDINE 200 mg/ml injekční roztok pro koně

Přípravek s účinnou látkou Acetylcysteinum ve formě injekčního roztoku pro koně.

Pomáhá ke snížení viskozity tracheobronchiální sekrece při podpůrné léčbě chronických bronchopulmonálních onemocnění, doprovázených abnormální sekrecí a mukostázou u koní.

TRANQUIGEL 35 mg/g perorální gel pro psy a koně

Přípravek s účinnou látkou Acepromazinum ve formě pororálního gelu, určený k sedaci psů a koní.

TORPHADINE 10 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky a koně

Přípravky s účinnou látkou Butorphanolum ve formě injekčního roztoku je analgetikum pro úlevu od bolesti. Přípravek je také indikován pro sedaci, pro premedikaci před celkovou anestezií a pro anastezii.

UNIFERON 200 mg/ml injekční roztok pro prasata

Přípravek obsahuje trojmocné železo (ve formě Dextraferranum)  v množství 200 mg v 1 ml injekčního roztoku a je indikovaný k léčbě a prevenci anémie z nedostatku železa u selat.

UNOMEC 5 mg/ml pour-on pro masný a mléčný skot

Roztok pro nalévání na hřbet obsahující Eprinomectinum k léčbě infestace endo- a ektoparazity citlivými na eprinomektin. Schválen pro masný i mléčný skot.

VETRACYCLIN LA 200 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata

Injekční přípravek s aktivní látkou Oxytetracyclinum indikovaný k léčbě celkových a lokálních infekčních onemocnění, vyvolaných mikroorganismy citlivými k oxytetracyklinu u skotu, ovcí a prasat.Zpět

Home page

Novinky

Nový produkt Availa Zn 100 EU

Představujeme nový produkt AVAILA Zn 100 EU, nutriční krmné aditivum pro hospodářská zvířata a drůbež

Nový přípravek Doxybactin

Představujeme nový přípravek DOXYBACTIN tablety pro psy a kočky

Nový přípravek Prevomax

Představujeme nový přípravek PREVOMAX injekční roztok pro psy a kočky

Nový přípravek Tranquigel

Představujeme nový přípravek TRANQUIGEL perorální gel k sedaci psů a koní

Nové přípravky řady FUMAGRI

Nově zařazujeme do sortimentu přípravky FUMAGRI

Nový přípravek Ophtocycline

Představujeme nový přípravek OPHTOCYCLINE, oční mast pro psy, kočky a koně

Nový přípravek pro skot - UNOMEC

Představujeme nový přípravek UNOMEC pour-on pro masný a mléčný skot

Novinka v sortimentu - Alphaderm Plus

Představujeme nový přípravek ALPHADERM PLUS, sprej pro psy k léčbě akutní dermatitidy

Nový přípravek pro psy a kočky-Myodine

Představujeme nový přípravek MYODINE k doplňkové anabolické terapii stavů u psů a koček

SEVARON s.r.o.
Palackého třída 163a
612 00 Brno
tel.: +420 541 426 370
fax: +420 564 403 201
e-mail: info@sevaron.cz
http://www.sevaron.cz