Pro veterináře


Jméno:
Heslo:

DDD


Dezinfekce AMBICIDE

Širokospektrální alkalický dezinfekční přípravek biologicky odbouratelný s nízkou toxicitou, po aplikaci nezanechává rezidua. Díky obsahu kvarterních amoniových solí se zdvojeným řetězcem je 2x účinnější než jiné podobné prostředky a je též účinnější při nižších teplotách. Spolehlivě likviduje zárodky salmonel.

Insekticid AGITA

AGITA 10 ® WG je insekticidní přípravek s účinnou látkou nové chemické skupiny. Jde o postřikovou nástrahu ve formě vodorozpustného granulátu k hubení mouchy domácí, které se aplikuje nátěrem nebo postřikem.

Detergent BIOSOLVE E

Velmi účinný alkalický detergent určený k rychlému očištění znečištěných ploch stájí, účinně odstraňuje tukové složky a významně rozrušuje biofilm, který chrání viry, bakterie, bakteriální spory, kvasinky a plísně. Speciálně navržen k odstranění tuhých nahromaděných zaschlých výkalů a organických nečistot, zvláště tuku a mastnoty. Biosolve E je ideální pro použití v líhních a prostředí farem a na zpracovací zařízení jako jsou řetězy a nože. Je šetrný k přírodě - biologicky rozložitelný. Vytváří bohatou a hustou pěnu.
Jeho použitím připravíte podmínky pro optimální působení dezinfekce a snížíte čas asanace prostředí až o 40 %.
Další výhodou je jeho účinnost i ve tvrdé vodě a plná biologická odbouratelnost. Přípravek neovlivňuje činnost bioplynových stanic.

Detergent BIOSOLVE PLUS

Velmi účinný alkalický detergent určený k rychlému očištění znečištěných ploch stájí, účinně odstraňuje tukové složky a významně rozrušuje biofilm, který chrání viry, bakterie, bakteriální spory, kvasinky a plísně. Je šetrný k přírodě, není agresivní - 1% roztok lze používat bez masky. Vytváří bohatou a hustou pěnu.
Jeho použitím připravíte podmínky pro optimální působení dezinfekce a snížíte čas asanace prostředí až o 40 %.
Další výhodou je jeho účinnost i v tvrdé vodě a plná biologická odbouratelnost. Přípravek neovlivňuje činnost bioplynových stanic.

Detergent ECOFOAM PLUS

Alkalický přípravek, který je vysoce účinný při odstraňování všech organických nečistot. Vytváří bohatou a hustou pěnu. Vhodný na porézní povrchy.
Látky tvořící mycí složku snižují povrchové napětí a tím pronikají i do štěrbin za současného účinku dezinfekční složky louhu, který následně účinně likviduje viry, baktérie, bakteriální spory, kvasinky a plísně.

Suchá dezinfekce ENVIREX

Vysoce absorpční prášek pro hygienu prostředí a podestýlky pro dojnice, prasata, drůbež a koně. Obsahuje unikátní kombinaci biocidního přípravku Virex, minerálních vysoušedel a esenciálních olejů. Je možné jej použít jednak na dezinfekci prostředí, kde kromě  dezinfekčního působení také účinně absorbuje vlhkost a pomáhá udržet stáje v suchu, ale také pro přímou dezinfekci zvířat (např. novorozená selata, ošetření kopyt a paznehtů). Vhodné je také použít přípravek při přesunu selat na odchovnu, kdy lehké poprášení zvířat zajistí, že všechna selata budou mít uniformní pach a tím dojde k omezení stresu a agresivního chování včetně kousání. Na tento přípravek nevzniká rezistence.

Dezinfekce FUMAGRI HA

Fungicidní a baktericidní ošetření prázdných prostor vzdušnou cestou. Vhodné pro dezinfekci prostor pro chov hospodářských zvířat, líhní a sil. Prokázaná účinnost proti salmonelám, aspergilu a dalším bakteriím a plísním.

Dezinfekce FUMAGRI OPP

Fungicidní, virocidní a baktericidní ošetření prázdných prostor vzdušnou cestou. Vhodné pro zařízení pro chov, přípravu, přetváření, skladování  a dopravu potravin a krmiv. Účínná dezinfekce proti bakteriím včetně salmonel, plísním, virům, např. PRRS, influenza viry, virus onemocnění New-castle, virus infekční burzitidy a dalším.

Dezinsekce FUMICIDE DM

Insekticidní/akaricidní ošetření prázdných prostor vzdušnou cestou. Určeno pro dezinsekci prázdných prostor. Velmi efektivní účinek proti potemníkům, čmelíkům, mouchám a jinému létajícímu hmyzu.

Dezinfekce IODOFILM

Bariérový film na bázi jódu a kyseliny mléčné, se změkčovadlem pro vynikající a dlouhodobou péči o struky, připravený k okamžitému použití.

Dezinfekce KILCOX EXTRA

Vysoce účinný dezinfekční přípravek pro kontrolu kokcidiózy. Je účinný proti parazitům a baktériím.

Dezinfekce NOVODIP

Dezinfekční přípravek na bázi kyseliny mléčné a chlorhexidinu, na ošetření struků po dojení, připravený k okamžitému použití.

Insekticid SOLFAC EW 050

Insekticidní přípravek pro profesionální použití ve formě makro-emulze (olej ve vodě) určený k hubení škodlivého a obtížného hmyzu v bytech, obchodech, zdravotnických zařízeních, kancelářích, potravinářských provozovnách a výrobnách, průmyslových provozech, v objektech živočišné výroby a dalších prostorách kde se může hmyz vyskytovat.

Dezinfekce VIREX

Univerzální a vysoce účinný dezinfekční prostředek na peroxidové bázi s virucidním, baktericidním, sporicidním a fungicidním účinkem, určený k závěrečné dezinfekci všech povrchů, vzduchu, vody a vodovodních systémů, zařízení, potravinářských provozů i k dezinfekci vzduchu za přítomnosti zvířat. Je také vhodný pro dezinfekci obuvi při vstupech do stájí. Na tento přípravek nevzniká rezistence. Přípravek je plně biodegradovatelný. Komfort při používání přípravku - indikace nutnosti výměny roztoku při změně jeho barvy.

Dezinfekce VIRKON S

Univerzální a nejúčinnější dezinfekční prostředek s virucidním, baktericidním, sporicidním a fungicidním účinkem osvědčený dlouholetou praxí, určený k dezinfekci všech povrchů, vzduchu, vody, ordinací, potravinářských provozů i k dezinfekci vzduchu za přítomnosti zvířat a povrchů těl zvířat. Je zlatým standardem pro použití v dipech na dezinfekci obuvi při vstupech do stájí. Výjimečný v systému účinku, na něž nevzniká rezistence. Další obrovskou výhodou je jeho účinek za jakýchkoliv vnějších teplot bez nutnosti zvyšování koncentrace. Přípravek je plně biodegradovatelný a neovlivňuje činnost bioplynových stanic.

Dezinfekce VIROFOG

Produkt, jehož účinnost je potencována vzájemně doplňujícími se složkami alkylačních činidel, což se projevuje výtečným mikrobicidním účinkem. Spolehlivě ničí bakterie, spory, plísně i viry. Vzhledem k dráždivosti koncentrátu je doporučena práce v ochranných pracovních pomůckách. Není určen pro použití za přítomnosti zvířat, po aplikaci a zaschnutí přípravku je nutné dobře odvětrat dezinfikovanou místnost.

Dezinfekce VIROPHOR 2,8%

Dezinfekční prostředek na bázi jódu se širokým spektrem účinku je určený pro dezinfekci povrchů a veterinární hygienu. Díky stabilizaci je dosaženo dlouhé doby použitelnosti. Složení zaručuje jen mírné zbarvení dezinfikovaných předmětů a povrchů.

Dezinfekce VIROSHIELD

Vysoce účinný dezinfekční prostředek na bázi glutaraldehydu a kvarterní amoniové soli vhodný pro aplikaci ve formě mlhy, pěny i roztoku. Přípravek se vyznačuje širokým spektrem účinnosti i v přítomnosti organického znečištění, není korosivní. Vzhledem k agresivním vlastnostem koncentrátu je doporučena práce v ochranných pracovních pomůckách. Není určen pro použití za přítomnosti zvířat.Zpět

Home page

Novinky

Nový přípravek Prevomax

Představujeme nový přípravek PREVOMAX injekční roztok pro psy a kočky

Nový přípravek Tranquigel

Představujeme nový přípravek TRANQUIGEL perorální gel k sedaci psů a koní

Nové přípravky řady FUMAGRI

Nově zařazujeme do sortimentu přípravky FUMAGRI

Nový přípravek Ophtocycline

Představujeme nový přípravek OPHTOCYCLINE, oční mast pro psy, kočky a koně

Nový přípravek pro skot - UNOMEC

Představujeme nový přípravek UNOMEC pour-on pro masný a mléčný skot

Novinka v sortimentu - Alphaderm Plus

Představujeme nový přípravek ALPHADERM PLUS, sprej pro psy k léčbě akutní dermatitidy

Nový přípravek pro psy a kočky-Myodine

Představujeme nový přípravek MYODINE k doplňkové anabolické terapii stavů u psů a koček

SEVARON s.r.o.
Palackého třída 163a
612 00 Brno
tel.: +420 541 426 370
fax: +420 564 403 201
e-mail: info@sevaron.cz
http://www.sevaron.cz