Pro veterináře


Jméno:
Heslo:

Bakteriofág - výzkum a vývoj bakteriofágového VLP

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_17_106 APLIKACE IV. Výzva - bez účinné spolupráce

Název projektu: Bakteriofág - výzkum a vývoj bakteriofágového veterinárního léčivého přípravku na salmonelová onemocnění prasat

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012070

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout nový léčivý přípravek na salmonelová onemocnění prasat (pracovní název X-FAG) na bázi existujících bakteriofágových kmenů. Výstupem projektu bude funkční vzorek biologického charakteru (veterinárního léčiva) a certifikovaná metodika.

EU

Představení projektu: Obsahem projektu je vývoj přípravku s obsahem bakteriofágu(ů) proti onemocnění bakteriemi Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium. Bakterie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium jsou původci infekčních onemocnění v chovech drůbeže, skotu i prasat, kde působí chovatelům značné ztráty. V průběhu řešení projektu bude snahou žadatele vybrat bakteriofágy působící proti Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium s co možná nejširším spektrem účinku, aby byla zajištěna požadovaná účinnost přípravku. V současnosti nejsou komerčně dostupné přípravky obdobného charakteru a indikace.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.Zpět

Home page

Novinky

Nový produkt Availa Zn 100 EU

Představujeme nový produkt AVAILA Zn 100 EU, nutriční krmné aditivum pro hospodářská zvířata a drůbež

Nový přípravek Doxybactin

Představujeme nový přípravek DOXYBACTIN tablety pro psy a kočky

Nový přípravek Prevomax

Představujeme nový přípravek PREVOMAX injekční roztok pro psy a kočky

Nový přípravek Tranquigel

Představujeme nový přípravek TRANQUIGEL perorální gel k sedaci psů a koní

Nové přípravky řady FUMAGRI

Nově zařazujeme do sortimentu přípravky FUMAGRI

Nový přípravek Ophtocycline

Představujeme nový přípravek OPHTOCYCLINE, oční mast pro psy, kočky a koně

Nový přípravek pro skot - UNOMEC

Představujeme nový přípravek UNOMEC pour-on pro masný a mléčný skot

Novinka v sortimentu - Alphaderm Plus

Představujeme nový přípravek ALPHADERM PLUS, sprej pro psy k léčbě akutní dermatitidy

Nový přípravek pro psy a kočky-Myodine

Představujeme nový přípravek MYODINE k doplňkové anabolické terapii stavů u psů a koček

SEVARON s.r.o.
Palackého třída 163a
612 00 Brno
tel.: +420 541 426 370
fax: +420 564 403 201
e-mail: info@sevaron.cz
http://www.sevaron.cz